Hvilke konsekvenser får det i fremtiden, at nutidens unge ikke kan være tilstede i skoleundervisningen?

Hvad er prisen for at have et skolesystem, der fokuserer så meget på målinger og evalueringer, som vores gør? Vi kender den ikke helt endnu, men flere forskere og praktikere er bekymrede for konsekvenserne af en udpræget præstationskultur. Elever er hele tiden tilstede i fremtiden. I det marked de senere skal træde ind i, ikke i den læring de er […]

Read More

Er du fanget i et fastlåst mindset? Flyt det til et udviklende med disse 4 metoder

’Mindset udvikling’ har været et af de helt store pædagogiske buzzwords de seneste par år. At have et såkaldt udviklende frem for et fastlåst mindset er alfa og omega for, at børn kan lære på en nysgerrig og konstruktiv måde. En måde, hvor de ikke lader sig slå ud af nederlag og omvendt tror på, at der altid er mange […]

Read More

Glem palæo og 5:2 diæten – ’MIND-kuren’ er den du burde dyrke!

Fylder tanker om mad også meget i din hverdag? Så er du bestemt ikke alene. Research viser, at langt de fleste af os bruger rigtig meget energi på at planlægge, hvad vi skal spise, hvornår og hvor meget i løbet af en dag. Også selvom vi måske ikke har særlige kropsæstetiske komplekser eller udfordringer. Og der er ikke noget at […]

Read More

Sådan vender du negative følelser på arbejdet- og øger din livsglæde i hverdagen

livsglæde i hverdagen

Vi kender alle til at blive ramt af negative følelser på arbejdet. Det kan være i form af misundelse på kollegaen, der får al æren for vores initiativer. Det kan I form af frustration over chefen, der bare ikke forstår vores argumentation. Eller det kan være irritation over utilfredsstillende personalegoder eller en unfair frokostordning. Det er de færreste af os, […]

Read More

Har vi overhovedet brug for lærere?

Det 21. århundredes kompetencer.. Den vending hører vi efterhånden hele tiden. Ny teknologi, nye jobs og nye arbejdsstrukturer har fået både politikere og fagfolk til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan lærerrollen skal se ud for at sikre, at vores børn og unge får de kompetencer der er brug for fremover. Ikke de kompetencer vi, den voksne generation, havde brug for […]

Read More

Red din teenager fra at tilbringe resten af sit liv i jagten på likes

Babyboomers blev stemplet som krævende og selvrealiserende, og the millennials blev hurtigt stereotypen på selviscenesættende egoister, der hver og en troede, at de var noget helt specielt. Nu handler det om den nye generation, Generation Z – nutidens teenagere. Eller ’iGens’ (iphone-generationen), som de måske meget passende er blevet døbt. Med nye teknologier og ’big data’ er der, mere end […]

Read More

Fjernundervisning – hvor tid og sted ophører

Hvad udgør et klasselokale? Er det tilstedeværelsen af fire vægge, stole og borde på rækker, et kateder og en tavle? Er det fællesskabet udgjort af en underviser og nogle elever? Måske skal vi helt fjerne ordet og fremover kun tale om læringsrum eller læringsfelter. Med de ord åbner vi op for helt andre og i øvrigt helt nødvendige måder at […]

Read More

4 trin til en superhjerne, der kan klare enhver udfordring

En superhjerne. Sådan en, der kan komponere blændende musikalske værker eller afkode universets mest komplekse gåder. Sådan en slags hjerne tillægger vi ofte forklaringer som medfødt talent eller ekstraordinære gener. Men mysteriet bag ’superhjerner’ er faktisk slet ikke så mystisk. Exceptionelt talent hænger i høj grad sammen med måden, hvorpå vi udnytter vores plastiske hjerne. Og at vi, især som […]

Read More

Mangler gymnasieelever sociale kompetencer?

Der er klare tegn på, at mange unge påvirkes af at have manglende sociale kompetencer, når de starter på gymnasiet. De unge er ikke tilstrækkeligt trænet i at kende deres egne styrker, mål og drømme. Deres manglende sociale kompetencer gør det sværere for dem at håndtere det sociale og faglige pres, de mødes af i gymnasiet. Denne observation bliver særligt […]

Read More

Vil ghetto-udspillets folkeskoleinitiativer reelt gøre den ønskede forskel for parallelsamfundet?

Folkeskolernes rolle i ghetto-udspillet er både bemærkelsesværdig og allerede meget omdiskuteret. Ghetto-udspillet indeholder forslag om straf til forældrene og gulerod til folkeskolerne for at øge børnenes deltagelse i undervisningen og får blandet kritik. Kan forældrenes frygt for et hak i børnechecken og folkeskolernes motivation for en kontant belønning

Read More

Hvor ender dine børns data?

Siden årtusindskiftet har vi, villigt eller modvilligt, i stigende grad accepteret at blive overvåget af især tech-giganten Google. Ikke kun vores geografiske færden, men også private ting som vores fritidsinteresser, vores hygiejne og vores ansigtstræk overvåges i detaljer. Og selvom vi overordnet set nok ikke er gode til at sætte spørgsmålstegn ved teknologiensetiske konsekvenser, er der i hvert fald ét område, som […]

Read More

OM OS

Baggrunden for, at vi – Lotte Møller Sørensen og Vagn Strandgaard – har etableret bloggen, er for at understøtte arbejdet med vores virksomhed og uddannelseskoncept MILIFE.  Vagn er uddannet folkeskolelærer og psykolog og har arbejdet som lærer i folkeskolen i en årrække. Lotte er uddannet cand.mag. fra KU. Sammen har de mange års erfaringer i at arbejde med

Read More

OM BLOGGEN

Vi synes, at der er et behov for et samlet sted, hvor du med særlig interesse i emner, der relaterer sig til det 21. århundredes kompetencer, neuropædagogik og læringsmiljøer, kan hente inspiration og ny viden. Derfor har vi startet MILIFEbloggen. Du kan være lærer, pædagog, forælder, politiker – eller blot have en særlig interesse i vores uddannelsessamfund. Du vil kunne […]

Read More