Alternativ læring

Hvilke konsekvenser får det i fremtiden, at nutidens unge ikke kan være tilstede i skoleundervisningen?

Hvad er prisen for at have et skolesystem, der fokuserer så meget på målinger og evalueringer, som vores gør? Vi kender den ikke helt endnu, men flere forskere og praktikere er bekymrede for konsekvenserne af en udpræget præstationskultur. Elever er hele tiden tilstede i fremtiden. I det marked de senere skal træde ind i, ikke i den læring de er […]

Read More

Hvor ender dine børns data?

Siden årtusindskiftet har vi, villigt eller modvilligt, i stigende grad accepteret at blive overvåget af især tech-giganten Google. Ikke kun vores geografiske færden, men også private ting som vores fritidsinteresser, vores hygiejne og vores ansigtstræk overvåges i detaljer. Og selvom vi overordnet set nok ikke er gode til at sætte spørgsmålstegn ved teknologiensetiske konsekvenser, er der i hvert fald ét område, som […]

Read More