Uddannelser giver unge specialkompetencer, som ikke passer til det 21. århundrede

sociale færdigheder

At lange (over)uddannelser ikke sikrer mod arbejdsløshed har været kendt længe. Alligevel synes der er være en implicit konsensus om, at jo flere år man kan lægge på sin uddannelse, jo dygtigere og mere kompetent bliver man. Og det bliver man måske også. 

Problemet er, at overuddannelse – især inden for særområder – giver de unge specielværktøjer, som ikke passertil dette århundredes behov for faglige kompetencer og sociale færdigheder. Eksperter mener i stedet, at vi står med et samfund, der higer efter stærke personligheder og kreative ‘kamæleoner’. Kamæleoner, der skal kunne facilitere mange projekter ad gangen og engagere sig fleksibelt i nye arbejdsopgaver fra dag til dag.

I det senmoderne samfund er det ikke længere nok at tage en høj uddannelse. Man skal også efterfølgende selv greje, hvordan og hvor man så passer ind i et komplekst arbejdsmarked.
Nyuddannede akademikere rådgives ikke tilstrækkeligt i, hvordan de bruger deres specielle akademiske kompetencer når de kommer i job, hvordan de passer ind i et dynamisk arbejdsmarkede eller håndterer ledighed.

sociale færdigheder

En uddannelses-inflation er over os

Samtidigt er der i mange lande, inklusiv Danmark, på mange måder gået inflation i de formelle uddannelseskrav. Det betyder, at jobs der tidligere kunne varetages af mennesker med lavere uddannelsesniveau nu bliver besat af akademikere. Også selv om arbejdet reelt set ikke stiller større krav til kompetenceniveauet end tidligere.

Det er dels dyrt for samfundet, og dels fører det et uhyggeligt antal højtuddannede akademikere ind i jobs, som de reelt er overkvalificerede til. I værre tilfælde ender de i arbejdsløsheden. Samtidig skaber det den kendte gøgeungeeffekt: de mindre uddannede, men reelt kvalificerede fagfolk skubbes ud ad reden og ind i mindre attraktive jobs med lavere lønninger til følge.

Læs også: ER VORES BØRN MINDRE ROBUSTE END OS?

Der skal skrues op for de sociale færdigheder

I stedet for at pumpe højtuddannede individer ud, som ikke er rustet tilstrækkeligt til den manglende konsensus mellem universitetsverdenen og det virkelige liv, bør vi producere omstillingsparate unge med et højt selvværd og stærke sociale færdigheder. For hvis der er noget der betegner vores senmoderne samfund er det risici, usikkerhed og massive forandringer. Kompetenceværktøjskasserne de unge har brug for skal derfor rumme mange forskellige instrumenter og samtidig være til at flytte rundt på.

Hvordan lærer skolerne børn og unge at være relevante i fremtiden?

”Vi står med tæerne inden for en ny tidsalder, der også kaldes Industri 4.0. Denne revolution vil nok blive den mest revolutionerende af dem alle fire. Der vil ske ting, som overskrider alt det, vi før har tænkt var umuligt. Kompleksiteten er enorm. Vi står på tærsklen til en situation, hvor mennesker og maskiner vil ”smelte sammen”, og hvor virkeligheden bliver en relativ størrelse. Hvem tænker – mig menneske eller mig maskine?”

Sådan skriver ‘MILIFE‘, som arbejder for en nytænkning i måden folkeskolen underviser vores børn på.

Robotter, kloninger og førerløse busser er blot nogle af de teknologier, der vil dominere de kommende år. Vi narrer derfor os selv, hvis vi der stadig tror, at vores børn kommer til at få et ”normalt” arbejdsliv, som vi selv har kendt det. Næste generationer kommer til at grine af, at vi engang skulle på arbejde, og stemple ind klokken 08.00 og ud igen klokken 16.00.

”Skoler og uddannelser er nødt til at nytænke sig selv. Hvordan vil de sørge for at børn og unge bliver relevante i en teknologificeret verden? Hvilke ”værktøjskasser” skal børn og unge udstyres med for at finde mening og plads i en anderledes verden?

Læs også: HVORDAN KONKURRERER ET MENNESKE MOD ROBOTTERNE?

sociale færdigheder

Svarene er ikke entydige, men længere uddannelser er ikke nødvendigvis et af dem. Hvor vi i flere år har levet efter devisen, at en lang uddannelse betød bedre chancer for gode og højt betalte jobs, byder fremtiden nok snarere på flere og kortere og uddannelser som kan tages online når og hvor som helst.

X

Kilder: Asterisk: Vi overuddaner:2012, Buon, Tony: The Leadership Coach, Teach Yourself: 2014, Giddens, Anthony: Modernitet og selvidentitet: selvet og samfundet under sen-moderniteten: 2010, Politikken: Fremtidsforskere: Gør vores børn til rebeller frem for pedeller: 2017, MILIFE: Robotterne kommer – hvor går eleverne hen?: 2017.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail