Læringsstrategier

Har vi overhovedet brug for lærere?

Det 21. århundredes kompetencer.. Den vending hører vi efterhånden hele tiden. Ny teknologi, nye jobs og nye arbejdsstrukturer har fået både politikere og fagfolk til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan lærerrollen skal se ud for at sikre, at vores børn og unge får de kompetencer der er brug for fremover. Ikke de kompetencer vi, den voksne generation, havde brug for […]

Read More

Fjernundervisning – hvor tid og sted ophører

Hvad udgør et klasselokale? Er det tilstedeværelsen af fire vægge, stole og borde på rækker, et kateder og en tavle? Er det fællesskabet udgjort af en underviser og nogle elever? Måske skal vi helt fjerne ordet og fremover kun tale om læringsrum eller læringsfelter. Med de ord åbner vi op for helt andre og i øvrigt helt nødvendige måder at […]

Read More

Mangler gymnasieelever sociale kompetencer?

Der er klare tegn på, at mange unge påvirkes af at have manglende sociale kompetencer, når de starter på gymnasiet. De unge er ikke tilstrækkeligt trænet i at kende deres egne styrker, mål og drømme. Deres manglende sociale kompetencer gør det sværere for dem at håndtere det sociale og faglige pres, de mødes af i gymnasiet. Denne observation bliver særligt […]

Read More

Vil ghetto-udspillets folkeskoleinitiativer reelt gøre den ønskede forskel for parallelsamfundet?

Folkeskolernes rolle i ghetto-udspillet er både bemærkelsesværdig og allerede meget omdiskuteret. Ghetto-udspillet indeholder forslag om straf til forældrene og gulerod til folkeskolerne for at øge børnenes deltagelse i undervisningen og får blandet kritik. Kan forældrenes frygt for et hak i børnechecken og folkeskolernes motivation for en kontant belønning

Read More