Hvor ender dine børns data?

Siden årtusindskiftet har vi, villigt eller modvilligt, i stigende grad accepteret at blive overvåget af især tech-giganten Google. Ikke kun vores geografiske færden, men også private ting som vores fritidsinteresser, vores hygiejne og vores ansigtstræk overvåges i detaljer. Og selvom vi overordnet set nok ikke er gode til at sætte spørgsmålstegn ved teknologiensetiske konsekvenser, er der i hvert fald ét område, som vi er mere kritiske overfor: Overvågning af børn.

Især i USA retter dataindsamling, og ikke mindst salg og opsamling af store datamængder – de såkaldte ’big data’ – sig mod børn. Gennem big data kan tech-giganterne anvende lange dataprofiler for hvert enkelt barn, dets historie og dets personlighed. Børnene er Googles, og alle andre lignende virksomheders fremtidige, vækstmarked.
Så selvfølgelig er det fordelagtigt for de virksomheder at kende deres marked ud og ind – nærmest før det overhovedet eksisterer. Gennem kunstig intelligens, der kan tale med børnene, har man nu også dataprofiler, der indeholder fakta om børns stemmeudvikling og sproglige niveauer. Søvn- og opvågnings-apps, overvåger børnenes vejrtrækning og søvnbevægelser. Nye graviditets-apps har endda gjort det muligt at udvikle detaljerede dataprofiler for børn, der endnu ikke er født.

Det er indlysende, at teknologiens rolle i børnelivet lægger op til nye og svære etiske problemstillinger.

Læs også: ER VORES BØRN MINDRE ROBUSTE END OS?

Google overtager undervisningen

Overvågning af børn er også et omdiskuteret emne her i Danmark. Specielt overvågning af børn i skolerne, hvilket også er blandt et af de store debatemner på Danmarks Læringsfestival i år.

Google har udviklet et imponerende og ’gratis’ udvalgskatalog af undervisnings apps: ’Google Apps for Education’. Googles undervisningsprogrammer lærer børnene at researche, vidensdele på globalt plan, projektkoordinere og bruge forskellige problemløsningsteknikker.

Betalingen for at bruge Googles produkter er data. En pris, som tidligere blev vurderet af det danske datatilsyn til at være for høj. For høj i den forstand, at den ikke kunne leve op til de danske regler for persondatasikkerhed. Dette ændrede sig dog i december 2017, hvor datatilsynet gav Hedensted kommune tilladelse til at bruge Google Apps for Education. En tilladelse, der sandsynligvis vil sætte baren for flere kommuner.

Danske kommuners brug af Google i klasselokalerne kan langt fra måle sig med USA’s brug af teknologien, hvor Apps for Education findes i over halvdelen af de offentlige folkeskoler. Men tilladelser som denne vil sandsynligvis blive en betydelig del af det danske uddannelsessystems udvikling. En udviklingen, der i USA er kendt som ’the Googlification of the classroom’! Ønsker vi det samme i Danmark?

Google: ud med ligninger og ind med kreative problemløsningsteknikker

Det er en udvikling, der bidrager med den nyeste teknologi og fremmeste viden og dermed med fremadtænkende undervisningsmateriale. Materialer, der flytter undervisningen væk fra klassisk faglig undervisning og i stedet hen mod facilitering af problemløsningsprocesser, målsætninger og samarbejde.
Det er en udvikling, der udfordrer det etablerede undervisningssystem og opfordrer til en nødvendig debat. En debat, der stiller spørgsmålstegn ved hvilke kompetencer, der er vigtige for vores børn at lære i det 21. århundrede.

Så selvom Google sætter gang i store etiske overvejelser, er dets teknologi uden tvivl med til at stille et essentielt spørgsmål inden for uddannelse og læring. Skal vi uddanne faglige og videnstunge individer eller effektive og kreative arbejdere?

Men, med den teknologiske udvikling er vi samtidig i fuld gang med at indgå i et totalt overvågningssamfund. Ikke mange danskere ved eller forstår de fulde konsekvenser af, at deres børns data tilhører Facebook, Google og andre store spillere. De konsekvenser som vi hele tiden har tænkt tilhører fremtiden, de som George Orwell med 1984 var med til forudse, er nu ved at udspille sig.

Læs også: HVORDAN KONKURRERER ET MENNESKE MOD ROBOTTERNE?

Hvem kan overvågning af børn ’gavne’?

Hvis man spørger Google, er de primære formål med overvågning af børn selvfølgelig markedsføring, salg og designoptimering. Hvis man derimod spørger en datakritiker ville svaret i højere grad nok være, at der er en risiko for at teknologien på et tidspunkt vil lande i de forkerte hænder og bruges til ondskab som terror eller krig. Samtidig ville en kritiker allerede nu problematisere teknologiens rolle som ’big brother’, der berøver os fra følelsen af frihed.

Ofte er der med datadebatten en stemning af, at vi skal tilslutte os enten de teknologiske fortalere eller de humanistiske skeptikere. Men, kunne der findes en position i midten? Ikke i midten som, at vi skal forholde os passivt til teknologiudviklingen. Men i midten som, at vi i stedet for at tilslutte os et yderperspektiv hellere skal tænke i alternative løsningsorienterede måder hvorpå data kan bruges.

Frem for at gå all-in på den anti-data bevægelse der kan fylde meget i det nuværende danske uddannelsessamfund, kunne vi i stedet forsøge at tænke dataindsamling ind i undervisningen på nye måder. Måder der ikke kun (eller slet ikke) er til gavn for Google. Men som istedet er til gavn for børnenes læring og udvikling.

Kan data gøre børn mere engagerede?

Disse overvejelser er fremadtænkende skoler i USA allerede begyndt at udforske. Der findes fx skoler, der er begyndt at bruge dataindsamling til at motivere de studerende. Eleverne får selv adgang til deres resultater og karakterer og står selv for at overvåge deres udvikling. De kan sammenligne deres udvikling med andre børns fra andre skoler, med skolens mål og, vigtigst af alt, med deres egne mål. At give eleverne styring over egne data har her vist sig at gøre børnene mere engagerede i deres læring. Det motiverer dem til at nå deres mål på nye måder.

Deltag i debatten

Hvis du vil mere i dybden med debatten om digital læring og overvågning af børn, kan du besøge Danmarks læringsfestival d. 6. og 7. marts 2018 i Bella Center. Her kan du høre spændende oplæg om både dataetiske overvejelser og innovativ brug af digital læring.

X

Kilder: Edutopia: Why students data should be students data: 2018, Kforum: Google overvåger dit barn: 2018, Hundred: Connections-based learning should be the future of education: 2018, New York Times: How Google took over the classroom: 2017, TeachTought.com – Technology is now as much part of learning as reading and writing: 2018, Undervisningsministeriet: Gymnasierne får bedre muligheder for at afsløre og dokumentere snyd ved prøverne: 2018, Version2: Datatilsynet efter 3 år: Kommune må godt bruge Google til folkeskole-administration: 2017, Version2: Datatilsynet forbyder Google Apps i kommuner: 2010.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail